BILLIGARE FÖRSÄKRING

FÖRSÄKRINGAR- NÖDVÄNDIGA OCH ONÖDIGA

Hemförsäkring, bilförsäkring, livförsäkring, barnförsäkring, olycksfalls-försäkring, glasögonförsäkring... 
Idag finns det så många försäkringar att många inte orkar göra en prisjämförelse. Det är synd för det finns flera hundra- kanske tusenlappar att spara för den som ser över sina försäkringar.

Genom att samla alla försäkringar på ett bolag får du rabatt. Var aktiv, ibland går det att ringa och få en bättre deal. Bilen blir äldre- kanske dags att byta helförsäkringen mot en billigare variant.

Genom att vara oförsäkrad sparar du i längden inte pengar; ett oförsäkrat hem kan bli dyrt och olycksfallsförsäkring är inget att spara in på.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM DU VILL GÅ DIREKT

 

ATT TÄNKA PÅ NÄR DU VÄLJER RÄTT FÖRSÄKRING

Mängdrabatt
Det finns många försäkringsbolag som erbjuder rabatt. Bolagen vill ha trogna kunder med flera försäkringar, det ger dig ett bra förhandlingsläge. Får du inte rabatt direkt- ta upp det med försäkringsbolaget.

Lägsta pris-bästa försäkring?
Vad får du för priset? Det är inte säkert att den försäkring som är billigast är det bästa valet, jämför villkoren. Hur hög är självrisken på bilförsäkringen? Hur stor ersättning får du från olycksfallsförsäkringen om du skadar dig. Är ditt barn skyddat på fritiden?  Jämför billiga barnförsäkringar

Vilket skydd behöver du?
Bestäm dig för vilket skydd du behöver och leta sedan försäkring efter det. Enligt Råd och Rön finns det många mindre försäkringsbolag som "skräddarsyr" billiga försäkringar. Om du funderar på en sådan försäkring- kolla om skyddet är sämre och vad det i så fall skulle innebära för dig. Har du en olycksfallsförsäkring genom jobbet? Kolla att den gäller även på fritiden, och vad den gäller för. Jämför billiga olycksfallsförsäkringar med Insplanet

Hur är familjesituationen?
Är du ensamstående med barn? Sambo eller gift med barn från tidigare äktenskap? Här kan det vara viktigt med en livförsäkring för att se till att barnen får det bra eller att din partner kan bo kvar i huset.
Jämför billiga livförsäkringar med Insplanet

VILKET BETYG FÅR FÖRSÄKRINGSBOLAGEN?

 

BARNFÖRSÄKRINGAR 

FÖRSÄKRINGAR FÖR DITT BARN

Många tror att barnen har ett tillräckligt försäkringsskydd genom skolan, det har de flesta men inte alla. Går ditt barn i friskola finns det risk att det inte finns någon försäkring alls. Läs mer

De flesta skolor har ändå en försäkring, men det är en olycksfallsförsäkring och skyddar inte om barnet blir sjukt. Ofta gäller inte försäkringen när barnen är lediga och det finns alltså risk att ditt barn är helt oförsäkrat hemma. 

Sjukförsäkring
Är viktig eftersom barnet inte har detta skydd alls genom skolan. Enligt Råd och Rön är det större risk att ditt barn blir handikappat genom sjukdom än genom olycksfall. Tyvärr har försäkringsbolagen därför långa och krångliga villkor för när sjukförsäkringen inte gäller. Läs det finstilta och försäkra helst barnet innan det fyller 6 månader.
LÄS MER OM BILLIGA SJUKFÖRSÄKRINGAR


Gravidförsäkring
Många försäkringsbolag har en gratis gravidförsäkring men det kan vara värt att betala lite mer för att få ett extra skydd och ersättning för t.ex. medfött hjärtfel, Downs syndrom, skador vid förlossning m.m. Tänk på att gravid-försäkringen sällan går över till en barnförsäkring automatiskt, därför bör en sådan tecknas så snart som möjligt och innan 6 månader. 


Olycksfallsförsäkring
Det kan vara klokt att komplettera skolförsäkringen med en olycksfalls-försäkring som även gäller på fritiden. Har barnet ett tillräckligt skydd vid fritidsaktiviteter som ridning och ishockey m.m.?
LÄS MER OM BILLIGA OLYCKSFALLSFÖRSÄKRINGAR

 

Sjuk- och olycksfallsförsäkring
Barn som inte kommer ut i arbetslivet på grund av handikapp får låg ersättning av samhället. En bra barnförsäkring kan därför ge både föräldrar och barnet ett viktigt ekonomiskt stöd. Eftersom försäkringar inte täcker något som fanns innan försäkringen tecknades ersätts oftast inte medfödda sjukdomar. Det är också vanligt att försäkringar gör undantag för ADHD, CP-skador och epilepsi. LÄS MER PÅ KONSUMENTVERKET


JÄMFÖR BARNFÖRSÄKRINGAR

Insplanet erbjuder prisjämförelser av barnförsäkring, livförsäkring och olycksfallsförsäkring. 
JÄMFÖR BILLIGA BARNFÖRSÄKRINGAR MED INSPLANET - GRATIS

OLYCKSFALLSFÖRSÄKRINGAR

ERSÄTTNING VID OLYCKSFALL

Om du blir skadad i en olycka ersätter olycksfallsförsäkringen oftast dina kostnader för läkarvård. Om du får en bestående skada kan du få ett engångsbelopp för medicinsk invaliditet. Detta belopp räknas ut i procent beroende på hur stor skadan är. Utgångspunkten för beräkningen är att total medicinsk invaliditet, 100 %, föreligger och då finns ingen funktion kvar alls. Det är mycket sällan som invaliditetsgraden når högre än 15 %.

Vissa olycksfallsförsäkringar ersätter även ekonomisk invaliditet om ditt olycksfall innebär att du inte kan arbeta full tid i framtiden, kravet är att din nedsättning är bestående och minst 50 %. Du kan även få ersättning för andra kostnader som tandvård och sjukhusvistelse. Efterlevande kan få ett mindre dödsfallsbelopp om du dör. 

Vilken olycksfallsförsäkring och vilket belopp ska du välja?
När du väljer olycksfallsförsäkring är det viktigt att kolla upp vilka fritids-aktiviteter den gäller för. Många olycksfallsförsäkringar har omfattande begränsningar när det gäller sport, idrott och riskfyllda aktiviteter. 

När du tecknar försäkring måste du välja ett försäkringsbelopp som sedan ligger till grund för hur stor invaliditetsersättning som kan betalas ut, många väljer ett belopp på 20 prisbasbelopp. Om du har en gruppförsäkring, t.ex genom jobbet, ligger försäkringsbeloppet ofta mycket lågt, genom att betala en extra premie kan du höja försäkringsbeloppet. Det går även att ha två olycksfallsförsäkringar, då kan du få ersättning från båda men inte för faktiska kostnader som t.ex. läkarvård, medicin mm. Bolagen sänker försäkringsbeloppet ju äldre du blir och invalitetsersättningarna blir då lägre. 
JÄMFÖR BILLIGA OLYCKSFALLSFÖRSÄKRINGAR

 

SJUK- OCH OLYCKSFALLSFÖRSÄKRINGAR

En sjuk- och olycksfallsförsäkring ger dig en engångsersättning om du får en bestående invaliditet på grund av sjukdom eller olycksfall. Försäkringen kan ge dig ersättning för:

- medicinsk invaliditet- dvs bestående skada
- ekonomisk invaliditet- om du under lång tid inte kan arbeta, dvs "långvarig arbetsoförmåga"
- kostnader i samband med vård vid olycksfall
- vissa allvarliga diagnoser (här skiljer sig många företag från varandra - kan vara bra att jämföra deras villkor) 
- livförsäkring- dvs ersättning vid dödsfall

En försäkring gäller aldrig för något som inträffat vid en tidpunkt innan försäkringen tecknades. Det finns ofta stora begränsningar för vilka sjukdomar, och även vissa olycksfall, som försäkringarna täcker.

Vissa bolag har en karenstid på sex månader då försäkringen inte gäller för sjukdomar och det kan i så fall vara klokt att ha två försäkringar parallellt denna tid om du känner dig orolig.

 

BILLIG HEMFÖRSÄKRING

ÄVEN OM DU ÄR EN FATTIGLAPP BÖR DU HA HEMFÖRSÄKRING

En hemförsäkring skyddar dina saker i hemmet men den ger dig även ersättning vid överfall och reseförsäkring.

En hemförsäkring innehåller oftast:

- Skydd för ditt lösöre, dvs dina saker, i hemmet om det blir inbrott eller om de skadas genom t.ex. brand eller vattenskada. Den skyddar inte bara saker du äger utan även saker du lånat eller hyrt för privata ändamål. Det är viktigt att du anger rätt försäkringsbelopp när du värderar dina saker, det är lätt att glömma alla kläder man äger eller saker man har på vinden eller i källaren, samtidigt finns det ingen anledning att överförsäkra sig.

Reseförsäkring
 som ger dig ett utökat skydd, oftast i max 45 dagar, när du reser. Detta skydd går att utöka om du är borta i längre än 45 dagar.

- Ansvarsförsäkring - En hemförsäkring innehåller vanligen även en ansvarsförsäkring som kan betala ersättning om du blir skadeståndsskyldig som privatperson.

- Rättsskyddsförsäkring - kan betala dina kostnader för juridiskt ombud om du hamnar i tvist med någon. Du kan även få ersättning om du får personskador till följd av t.ex. misshandel eller våldtäkt.

En hemförsäkring gäller samtliga personer i ditt hushåll som är folkbokförda och bosatta i din bostad förutsatt att ni har gemensamt hushåll. Hos vissa bolag måste personerna i ditt hushåll anges på försäkringsbrevet. Bor du inneboende måste du ha en egen hemförsäkring.

En hemförsäkring kan utökas med en så kallad allrisk- , oturs- eller drulle-försäkring. Här får dina saker skydd om en plötslig eller oförutsedd händelse inträffar. Har du akvarium kan en drulleförsäkring vara ett hett tips! 

JÄMFÖR BILLIGA HEMFÖRSÄKRINGAR MED INSPLANET

VILLAHEMFÖRSÄKRING

Om du bor i villa behöver du både en hemförsäkring och en villahem-försäkring. Villahemförsäkringen ersätter skador som kan uppstå på ditt hus, din tomt och andra byggnader på din tomt. En ansvarsförsäkring kan betala ersättning om du blir skadeståndsskyldig, en rättsskyddsförsäkring kan betala dina kostnader för ett juridiskt ombud om du hamnar i tvist. Det finns även tilläggsförsäkringar som ger skydd för oförutsedda och plötsliga händelser och ger högre ersättning för äldre byggnadsdelar som skadats. 

 

BILLIGA BILFÖRSÄKRINGAR 

mossig-bubbla.jpg mini-miljbil-klass-2.jpg motorstop-i-naturen.jpg miljbil-klass-1.jpg mini-vw-po-topp.jpg

VILKET FÖRSÄKRINGSBOLAG BÖR DU VÄLJA?

BILFÖRSÄKRINGAR är en verklig djungel av bolag och det kan skilja många tusentals kronor mellan lägsta och högsta pris. En billig försäkringspremie kan bli en dyr affär om du inte också jämför villkoren mellan de olika försäkringsbolagen. Innan du bestämmer vilket bolag du vill använda bör du ställa dig några frågor:


VILKEN SORTS FÖRSÄKRING BÖR DU VÄLJA?

TRAFIKFÖRSÄKRING 

Bilens ägare är skyldig enligt lagen att ha bilen trafikförsäkrad om den är i trafik. Försäkringen täcker då skador som uppstår för personskador vid en trafikolycka och på annan persons egendom. Däremot täcker den inte skador som uppkommer på din egen bil. JÄMFÖR BILLIGA BILFÖRSÄKRINGAR


HALVFÖRSÄKRING 

Innebär att du har en trafikförsäkring samt ett egendomsskydd som kallas delkaskoförsäkring som försäkrar den utrustning som normalt finns på eller i bilen. Försäkringen omfattar oftast också skador som uppstått genom stöld, brand, skador på glas och maskin, rättsskyddsförsäkring samt räddnings-försäkring som ersätter kostnader för bärgning (skönt att ha speciellt om du t.ex. har en automatbil som inte bör bogseras). 
JÄMFÖR BILFÖRSÄKRING - SPARA TUSENLAPPAR!


HELFÖRSÄKRING 

Innefattar trafik- och delkaskoförsäkring samt vagnskadeförsäkring som även innefattar skador på din egen bil vid trafikolycka, skadegörelse samt olyckshändelse. Ofta gäller en specifik maskin- och elektronikförsäkring för en bil som är högst 8 år gammal och kört högst 8-10 000 mil. Det kan betyda att ett totalt motorhaveri ersätts med t.ex. 75 %, ganska mycket pengar om du hade behövt betala det själv. Kolla upp vad som gäller. Tänk på att om din bil är under tre år så har den oftast en vagnskadegaranti som ingår i bilköpet. JÄMFÖR DIN BILFÖRSÄKRING PÅ UNDER 5 MINUTER


Extra försäkringsskydd

Vägassistans, självriskreduktion vid skadegörelse och vid viltkollision är exempel på extra försäkringar som kan köpas till. Jämför priserna och vad du får för försäkringen.


FATTIGLAPPSTIPS: ÄLGSKADEFONDSFÖRENINGEN

Kolla vad som gäller för skador vid viltkollision. Om detta inte redan ingår i försäkringen kan det vara bra att teckna en speciell försäkring som reducerar självrisken. Älgskadefondsföreningen tar bara 150 kr/året. Om du nyligen tagit körkort får du gratis medlemskap i ett år!

 

JÄMFÖR BILFÖRSÄKRINGAR

Hitta rätt bilförsäkring med Insplanet

Jämför bilförsäkringar hos Compricer

 

RESEFÖRSÄKRINGAR

HEMFÖRSÄKRING ELLER SEPARAT RESEFÖRSÄKRING?

När du är utomlands är det viktigt att du har en reseförsäkring. Det finns ingen generell regel som ger dig svar på frågan om du ska köpa en extra reseförsäkring. Bästa rådet är att undersöka vilket skydd du har i din hemförsäkring och vilket behov du tror du kommer att ha under resan.

Hemförsäkringen gäller för resor kortare än 45 dagar och ger dig oftast tillräckligt med skydd under en vanlig semesterresa. Avbeställningsskydd ingår inte men den får du vanligtvis om du betalar med kreditkort.

Många försäkringsbolag erbjuder en tilläggsförsäkring till hemförsäkringen som gäller för resor längre än 45 dagar. Då ingår avbeställningsskydd samt ersättningsresa om mer än halva resan förstörts på grund av sjukdom.

SEPARAT RESEFÖRSÄKRING 
fungerar som hemförsäkringens tilläggsförsäkring och är lämpliga för resor längre än 45 dagar. De har ofta generösa regler och ersätter dig om syftet med din resa förfelats. Den stora nackdelen är kostnaden och ett intressant alternativ kan vara:
Reseförsäkringsbolaget ERV som erbjuder årsreseförsäkringar


KÖP DIN RESA MED DITT KREDITKORT 

En fördel med att köpa din resa med kreditkort (kravet är ofta minst halva resan) är att du vanligtvis får både reseförsäkring och avbeställningsskydd utan kostnad för dig och din familj. Reseförsäkringen täcker oftast endast dina viktigaste försäkringsbehov för resan och behöver kompletteras med reseförsäkringen som ingår i din hemförsäkring.
LÄS MER PÅ FATTIGLAPPEN OM BILLIGA FLYGBILJETTER